b) En medlem kan fritt kandidera till styrelsen inför varje ny period.

Den här omröstningen avslutades 2019-12-18 19.19.
Nuvarande lydelse
Omröstning OO2020: 4.5 Arbetssätt och tills...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2019-12-04 20.05
Röstberättigade312
Röster 32 (10.3%)
Direkta röster 24 (7.7%)
Plats 12 since 2019-12-17 22.18
First place 0 (0.0%)
Promoting 1 (0.3%)
Neutral 19 (6.1%)
Demoting 12 (3.8%)
Avslutning (FDO) Ta bort reglemte

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 (FDO) Ta bort reglemte Mikael Nordfors 
2 (NyDD) Status Quo Thomas Larsson Johan Palmaer Magnus Gustavsson Thimmy Bågfelt 
2 (FE) Ändring: c) Medlemsmötet beslutar om val av styrelseledamöter varje hel- och halvår. Medlemsmötet kan utesluta en eller flera ledamöter under hela kalenderåret. nils.sjoqvist 
3 a) Styrelsen skall bestå av en kassör och högst 15 ledamöter.
4 (FE) Ändring: a) Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter, en kassör och en representant från Arbetsavdelningen.
5 (FE) Ändring: b) Styrelsen får högst bestå av elva ledamöter, elva suppleanter, en kassör och tre representanter från Arbetsavdelningen.
6 (FE) Tillägg: i) Utesluts hela styrelsen eller ordinarie valda styrelseledamöter är färre än tre stycken skall ett nyval av styrelseledamöter ske.
7 e) Styrelsen utser inom sig de roller som den anser sig behöva, såvida inget annat bestäms av medlemsmötet.
8 f) 4 dagar innan möte är sista dagen för att lägga upp nya förslag på punkter att ta upp på mötet.
9 g) Antalet ledamöter och antalet möten för kommande mandatperiod beslutas av styrelsen på deras sista styrelsemöte.
10 d) Styrelsemedlemmarna måste delta aktivt i styrelsens arbete.
11 h) Styrelsens suppleanter ska vara standby på styrelsemöten.
12 b) En medlem kan fritt kandidera till styrelsen inför varje ny period.
13 c) En ny styrelse väljs om inför varje hel- och halvår genom tidsbegränsad prioritetsomröstning.

History

2019-12-04 20.05Lagd 1
2019-12-04 20.12Lagd 10
2019-12-04 22.10Lagd 6
2019-12-05 20.48Lagd 9
2019-12-10 19.34Lagd 12
2019-12-10 19.45Lagd 13
2019-12-12 01.41Lagd 12
2019-12-12 02.49Lagd 13
2019-12-12 09.15Lagd 12
2019-12-12 11.36Lagd 13
2019-12-12 22.51Lagd 12
2019-12-15 19.20Lagd 13
2019-12-16 22.27Lagd 11
2019-12-17 22.18Lagd 12

π