(FDO) Ta bort reglemte

Den här omröstningen avslutades 2019-12-18 19.15.
Omröstning OO2020: 4.1 Har den övergripande...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Max Björk
2019-12-10 19.36
Röstberättigade303
Röster 19 (6.3%)
Direkta röster 17 (5.6%)
Plats 1 since 2019-12-15 19.19
First place 12 (4.0%)
Promoting 13 (4.3%)
Neutral 4 (1.3%)
Demoting 2 (0.7%)
Avslutning (NyDD) Status Quo

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 (NyDD) Status Quo Magnus Gustavsson Thomas Larsson Johan Palmaer nils.sjoqvist Thimmy Bågfelt 
2 (FDO) Ta bort reglemte Mikael Nordfors 
3 (FE) f) Styrelsen kan tillsätta fler avdelningar och utse ansvariga för avdelningarna.
4 (FE) e) Styrelsen fattar beslut om varje avdelnings reglemente.
5 (FE) d) Styrelsens ska på ett effektivt och demokratiskt sätt se till att organisationen når partiets målsättning.
6 (FE) c) Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten och ansvarar för att nå partiets syfte och målsättning.
6 b) En medlem kan när som helst begära en omröstning på medlemsmötet i vilken fråga som styrelsen beslutat om.
7 a) Styrelsen har skyldighet att se till att lagar, stadgar, reglemente och etiska riktlinjer följs inom partiet.

History

2019-12-10 19.36Lagd 3
2019-12-10 20.15Lagd 2
2019-12-15 19.19Lagd 1

π