4.2 Beslut fattas med enkel majoritet om inget annat stadgats.

Den här omröstningen avslutades 2019-12-30 18.09.
Omröstning OO2020: §4 Medlemsmöte
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2019-12-16 18.17
Röstberättigade312
Röster 22 (7.1%)
Direkta röster 15 (4.8%)
Plats 4 since 2019-12-18 08.52
First place 0 (0.0%)
Promoting 3 (1.0%)
Neutral 15 (4.8%)
Demoting 4 (1.3%)
Avslutning 4.1 Medlemsmötet är partiets hög...

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 4.1 Medlemsmötet är partiets högsta beslutande organ. Där utövar medlemmarna sin interna rösträtt. Medlemsmötet pågår kontinuerligt året runt. Thomas Larsson Johan Palmaer nils.sjoqvist Thimmy Bågfelt 
2 (FDO) Ändring: 4.1 till Medlemsmötet är partiets högsta beslutande organ. Där utövar medlemmarna sin interna rösträtt. Medlemsmötet pågår kontinuerligt året runt. Föreningar (där det max får finnas en per kommun eller stadsdelsnämndsområde) räknas som lokalt förankrade arbetsgrupper, medan Direktdemokraterna i helhet utgör förbundet. Mikael Nordfors 
3 (FE) Ändring: 4.1 till Medlemsmötet är partiets högsta beslutande organ. Där utövar medlemmarna sin interna rösträtt. Medlemsmötet pågår kontinuerligt året runt. (Tillfälligt avskaffad men som längst till årsskiftet 2022)
4 4.2 Beslut fattas med enkel majoritet om inget annat stadgats.
5 4.3 Delegering är tillåten om inget annat stadgats.
6 4.4 Årsberättelse, revision och frågor om ansvarsfrihet behandlas årligen vid fasta och i god tid förannonserade datum på Medlemsmötet.

History

2019-12-16 18.17Lagd 1
2019-12-17 18.26Lagd 3
2019-12-17 20.57Lagd 2
2019-12-17 22.06Lagd 3
2019-12-17 22.21Lagd 5
2019-12-18 08.52Lagd 4

π