1.1 Syftet med medlemsmötet är att ge medlemmarna den yttersta makten i organisationen.

Den här omröstningen avslutades 2019-12-30 18.31.
Omröstning OO2020: (FE) Ny paragraf "Medles...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2019-12-16 18.35
Röstberättigade303
Röster 21 (6.9%)
Direkta röster 14 (4.6%)
Plats 1 since 2019-12-16 18.35
First place 12 (4.0%)
Promoting 16 (5.3%)
Neutral 5 (1.7%)
Demoting 0 (0.0%)
Avslutning 1.1 Syftet med medlemsmötet är a...

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 1.1 Syftet med medlemsmötet är att ge medlemmarna den yttersta makten i organisationen. Thomas Larsson Johan Palmaer nils.sjoqvist 
2 2.4 Varje enskild medlem kan söka stöd för att ogiltigförklara ett beslut av styrelsen eller arbetsgruppen samt avsätta styrelseledamöter från medlemmarna via forumet, i enighet med reglementet.” Mikael Nordfors 
3 1.2 Medlemsmötet ansvarar för att styrelsen arbetar efter partiets syfte och målsättning. Thimmy Bågfelt 
3 2.1 Ogiltigförklara styrelsebeslut eller beslut från arbetsgrupper
4 2.2 Avsätta en eller flera styrelseledamöter
5 2.3 Avsätta hela styrelsen

History

2019-12-16 18.35Lagd 1

π