1.1 Syftet med Arbetsavdelningen är att delegera styrelsens arbetsuppgifter för genomförandet av styrelsebeslut.

Den här omröstningen avslutades 2019-12-30 18.40.
Omröstning OO2020: (FE) Ny paragraf "Arbets...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2019-12-16 18.47
Röstberättigade312
Röster 17 (5.4%)
Direkta röster 12 (3.8%)
Plats 2 since 2019-12-17 22.08
First place 1 (0.3%)
Promoting 2 (0.6%)
Neutral 15 (4.8%)
Demoting 0 (0.0%)
Avslutning Arbetsavdelningen är samlingspla...

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Arbetsavdelningen är samlingsplatsen för partiets arbetsgrupper & länsavdelning. Det är här representant för varje enskild arbetsgrupp och varje DD län samlas för att delegera vidare arbetsuppgifterna som styrelsen har delegerat till arbetsavdelningen. Thomas Larsson Johan Palmaer 
2 1.1 Syftet med Arbetsavdelningen är att delegera styrelsens arbetsuppgifter för genomförandet av styrelsebeslut.
2 1.2. Arbetsavdelningen skall se till att arbetsgrupperna följer det syfte och målsättning som styrelsen har satt.
3 1.3. Arbetsavdelningen ska se till att styrelsebeslut genomförs och är tillgänglig för medlemmarna.
4 2.1. Tillsätta arbetsledare för varje arbetsgrupp.
5 3.1. Arbetsavdelningen består av en representant från varje arbetsgrupp och varje DD Län.
6 3.2. Personen som ska representera arbetsgruppen eller DD Länet väljs och avsätts genom interna demokratiska val.
7 3.3. Arbetsavdelningen kan utse en suppleant för varje enskild arbetsgrupp och DD Län efter behov.
8 2.2. Öka eller minska antalet arbetsgrupper och undergrupper för arbetsgrupperna efter behov.

History

2019-12-16 18.47Lagd 1
2019-12-16 18.50Lagd 2
2019-12-16 22.24Lagd 3
2019-12-17 18.30Lagd 1
2019-12-17 22.08Lagd 2

π