2.4. Styrelsen har befogenheter att komplettera listan.

Den här omröstningen avslutades 2019-12-30 18.53.
Omröstning OO2020: (FE) Ny Paragraf "Länsav...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2019-12-16 19.02
Röstberättigade311
Röster 17 (5.5%)
Direkta röster 12 (3.9%)
Plats 10 since 2019-12-17 22.24
First place 0 (0.0%)
Promoting 1 (0.3%)
Neutral 15 (4.8%)
Demoting 1 (0.3%)
Avslutning 1.2. Länsavdelningen ansvarar fö...

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 1.2. Länsavdelningen ansvarar för att se till att länen och kommunerna arbetar efter partiets syfte och målsättning, följer det syfte och målsättning som styrelsen har satt för länsavdelningen samt dom arbetsuppgifterna styrelsen eller arbetsavdelningen utger. Thomas Larsson Johan Palmaer 
2 3.1. Länsavdelningen består av en representant från varje DD Län.
3 2.3. Skapa lokala folkomröstningar
4 2. Representanter från varje DD län utgör länsavdelningen. 3. Varje representant i länsavdelningen sitter även i arbetsavdelningen.
5 1. Länsavdelningen är samlingsplatsen för alla DD län.
6 3.2. Personen som ska representera DD Länet väljs och avsätts genom interna demokratiska val.
7 1.1. Länsavdelningen syfte är att vara en samlingsplats för Direktdemokraternas län och kommuner.
8 2.1. Skapa rikstäckande kampanjer och aktiviteter
9 2.2. Ställa upp i lokala val och ta fram representanter
10 3.3. Arbetsavdelningen kan utse en suppleant för varje enskild DD Län efter behov.
10 2.4. Styrelsen har befogenheter att komplettera listan.

History

2019-12-16 19.02Lagd 1
2019-12-16 19.03Lagd 8
2019-12-16 21.02Lagd 4
2019-12-17 18.24Lagd 7
2019-12-17 22.10Lagd 9
2019-12-17 22.24Lagd 10

π