Utveckla delegeringen

* Olika delegater för olika röstområden
* Olika delegater för olika omröstningar
* Olika delegater för olika ämnen
* Skilj på delegat och person
* En person kan hantera flera delegater
* Rekursiv delegering
Omröstning Prioritering av GOV utveckling
Område GOV Programmering
Typ Alternativ
Skapat av Jonas Liljegren
2014-11-03 20.38
Röstberättigade73
Röster 70 (95.9%)
Direkta röster 68 (93.2%)
Plats 2 since 2017-03-03 09.38
First place 7 (9.6%)
Promoting 28 (38.4%)
Neutral 39 (53.4%)
Demoting 3 (4.1%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Mobil-app Thomas Larsson Bo Wennström nils.sjoqvist 
2 Utveckla delegeringen Johan Palmaer Jonas Liljegren 
3 Kommentarer och diskussioner
4 Förbättra notifieringarna
5 För och motargument
6 Kategorisering / taggning
7 Automatisk import av omröstningar från kommun/riksdag
8 Gemensam utveckling av omröstningsförslag Joakim Sigvald Magnus Gustavsson 
9 Underlätta för andra att delta i GOVs utveckling
10 Tidsbegränsa delegering och röst
11 Sökfunktion
12 Skilj på olika typer av utfall vid resultat av omröstning
13 Möjlighet att bifoga fil
14 Signera resultat av omröstning
15 Möjlighet att stryka alternativ från priolistor
16 Delegera till grupp
17 Anonymt förslagsställande

History

2014-11-03 20.38Lagd 1
2017-03-03 09.38Lagd 2

π