Utveckla delegeringen

* Olika delegater för olika röstområden
* Olika delegater för olika omröstningar
* Olika delegater för olika ämnen
* Skilj på delegat och person
* En person kan hantera flera delegater
* Rekursiv delegering
Omröstning Prioritering av GOV utveckling
Område GOV Programmering
Typ Alternativ
Skapat av Jonas Liljegren
2014-11-03 20.38
Röstberättigade78
Röster 75 (96.2%)
Direkta röster 73 (93.6%)
Plats 2 since 2017-03-03 09.38
First place 7 (9.0%)
Promoting 28 (35.9%)
Neutral 44 (56.4%)
Demoting 3 (3.8%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Mobil-app Thomas Larsson Bo Wennström nils.sjoqvist 
2 Utveckla delegeringen Jonas Liljegren Johan Palmaer 
3 Kommentarer och diskussioner
4 Förbättra notifieringarna
5 För och motargument Mikael Nordfors 
6 Kategorisering / taggning
7 Automatisk import av omröstningar från kommun/riksdag
8 Gemensam utveckling av omröstningsförslag Magnus Gustavsson 
9 Underlätta för andra att delta i GOVs utveckling
10 Sökfunktion
11 Skilj på olika typer av utfall vid resultat av omröstning
11 Tidsbegränsa delegering och röst
12 Möjlighet att bifoga fil
13 Signera resultat av omröstning
14 Möjlighet att stryka alternativ från priolistor
14 Delegera till grupp
15 Anonymt förslagsställande

History

2014-11-03 20.38Lagd 1
2017-03-03 09.38Lagd 2

π