Kommentarer och diskussioner

Möjlighet att lägga in texter och länkar i olika kategorier.

Exempel på kategorier är:
* Argument för ett visst alternativ inom en omröstning
* Diskussion
* Fakta
* Fråga
* Svar
etc.

Detta inkluderar möjlighet för delegater och andra att skriva en motivation till sitt val.
Omröstning Prioritering av GOV utveckling
Område GOV Programmering
Typ Alternativ
Skapat av Jonas Liljegren
2014-11-03 20.40
Röstberättigade84
Röster 81 (96.4%)
Direkta röster 79 (94.0%)
Plats 3 since 2019-01-23 14.02
First place 2 (2.4%)
Promoting 25 (29.8%)
Neutral 55 (65.5%)
Demoting 1 (1.2%)
Avslutas Inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Mobil-app Bo Wennström Thomas Larsson nils.sjoqvist 
2 Utveckla delegeringen Jonas Liljegren Johan Palmaer 
3 Förbättra notifieringarna
3 Kommentarer och diskussioner
4 För och motargument Mikael Nordfors 
5 Kategorisering / taggning
6 Automatisk import av omröstningar från kommun/riksdag Thimmy Bågfelt 
7 Gemensam utveckling av omröstningsförslag Magnus Gustavsson 
8 Underlätta för andra att delta i GOVs utveckling
8 Sökfunktion
9 Tidsbegränsa delegering och röst
10 Möjlighet att bifoga fil
11 Signera resultat av omröstning
12 Skilj på olika typer av utfall vid resultat av omröstning
13 Delegera till grupp
13 Möjlighet att stryka alternativ från priolistor
14 Anonymt förslagsställande

History

2014-11-03 20.40Lagd 1
2014-11-03 20.49Lagd 2
2014-11-03 21.40Lagd 1
2014-11-03 21.40Lagd 2
2014-11-03 21.57Lagd 3
2014-11-04 01.23Lagd 4
2014-11-04 05.29Lagd 5
2014-11-04 08.27Lagd 3
2014-11-04 09.15Lagd 4
2014-11-04 18.46Lagd 5
2014-11-06 19.38Lagd 3
2014-11-11 03.41Lagd 2
2014-11-11 22.02Lagd 3
2014-12-05 15.32Lagd 2
2014-12-14 15.25Lagd 3
2015-05-26 22.42Lagd 2
2015-08-17 08.24Lagd 3
2015-11-24 06.45Lagd 4
2016-03-30 19.18Lagd 3
2017-01-29 23.19Lagd 2
2017-03-03 09.38Lagd 3
2017-08-27 21.00Lagd 4
2017-10-08 18.32Lagd 3
2017-11-22 22.25Lagd 4
2019-01-23 14.02Lagd 3

π