Kommentarer och diskussioner

Möjlighet att lägga in texter och länkar i olika kategorier.

Exempel på kategorier är:
* Argument för ett visst alternativ inom en omröstning
* Diskussion
* Fakta
* Fråga
* Svar
etc.

Detta inkluderar möjlighet för delegater och andra att skriva en motivation till sitt val.
Omröstning Prioritering av GOV utveckling
Område GOV Programmering
Typ Alternativ
Skapat av Jonas Liljegren
2014-11-03 20.40
Röstberättigade78
Röster 75 (96.2%)
Direkta röster 73 (93.6%)
Plats 3 since 2019-01-23 14.02
First place 2 (2.6%)
Promoting 24 (30.8%)
Neutral 51 (65.4%)
Demoting 0 (0.0%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Mobil-app Thomas Larsson Bo Wennström nils.sjoqvist 
2 Utveckla delegeringen Jonas Liljegren Johan Palmaer 
3 Kommentarer och diskussioner
4 Förbättra notifieringarna
5 För och motargument Mikael Nordfors 
6 Kategorisering / taggning
7 Automatisk import av omröstningar från kommun/riksdag
8 Gemensam utveckling av omröstningsförslag Magnus Gustavsson 
9 Underlätta för andra att delta i GOVs utveckling
10 Sökfunktion
11 Skilj på olika typer av utfall vid resultat av omröstning
11 Tidsbegränsa delegering och röst
12 Möjlighet att bifoga fil
13 Signera resultat av omröstning
14 Möjlighet att stryka alternativ från priolistor
14 Delegera till grupp
15 Anonymt förslagsställande

History

2014-11-03 20.40Lagd 1
2014-11-03 20.49Lagd 2
2014-11-03 21.40Lagd 1
2014-11-03 21.40Lagd 2
2014-11-03 21.57Lagd 3
2014-11-04 01.23Lagd 4
2014-11-04 05.29Lagd 5
2014-11-04 08.27Lagd 3
2014-11-04 09.15Lagd 4
2014-11-04 18.46Lagd 5
2014-11-06 19.38Lagd 3
2014-11-11 03.41Lagd 2
2014-11-11 22.02Lagd 3
2014-12-05 15.32Lagd 2
2014-12-14 15.25Lagd 3
2015-05-26 22.42Lagd 2
2015-08-17 08.24Lagd 3
2015-11-24 06.45Lagd 4
2016-03-30 19.18Lagd 3
2017-01-29 23.19Lagd 2
2017-03-03 09.38Lagd 3
2017-08-27 21.00Lagd 4
2017-10-08 18.32Lagd 3
2017-11-22 22.25Lagd 4
2019-01-23 14.02Lagd 3

π