Kommentarer och diskussioner

Möjlighet att lägga in texter och länkar i olika kategorier.

Exempel på kategorier är:
* Argument för ett visst alternativ inom en omröstning
* Diskussion
* Fakta
* Fråga
* Svar
etc.

Detta inkluderar möjlighet för delegater och andra att skriva en motivation till sitt val.
Omröstning Prioritering av GOV utveckling
Område GOV Programmering
Typ Alternativ
Skapat av Jonas Liljegren
2014-11-03 20.40
Röstberättigade73
Röster 70 (95.9%)
Direkta röster 68 (93.2%)
Plats 3 since 2019-01-23 14.02
First place 2 (2.7%)
Promoting 23 (31.5%)
Neutral 47 (64.4%)
Demoting 0 (0.0%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Mobil-app Thomas Larsson Bo Wennström nils.sjoqvist 
2 Utveckla delegeringen Johan Palmaer Jonas Liljegren 
3 Kommentarer och diskussioner
4 Förbättra notifieringarna
5 För och motargument
6 Kategorisering / taggning
7 Automatisk import av omröstningar från kommun/riksdag
8 Gemensam utveckling av omröstningsförslag Joakim Sigvald Magnus Gustavsson 
9 Underlätta för andra att delta i GOVs utveckling
10 Tidsbegränsa delegering och röst
11 Sökfunktion
12 Skilj på olika typer av utfall vid resultat av omröstning
13 Möjlighet att bifoga fil
14 Signera resultat av omröstning
15 Möjlighet att stryka alternativ från priolistor
16 Delegera till grupp
17 Anonymt förslagsställande

History

2014-11-03 20.40Lagd 1
2014-11-03 20.49Lagd 2
2014-11-03 21.40Lagd 1
2014-11-03 21.40Lagd 2
2014-11-03 21.57Lagd 3
2014-11-04 01.23Lagd 4
2014-11-04 05.29Lagd 5
2014-11-04 08.27Lagd 3
2014-11-04 09.15Lagd 4
2014-11-04 18.46Lagd 5
2014-11-06 19.38Lagd 3
2014-11-11 03.41Lagd 2
2014-11-11 22.02Lagd 3
2014-12-05 15.32Lagd 2
2014-12-14 15.25Lagd 3
2015-05-26 22.42Lagd 2
2015-08-17 08.24Lagd 3
2015-11-24 06.45Lagd 4
2016-03-30 19.18Lagd 3
2017-01-29 23.19Lagd 2
2017-03-03 09.38Lagd 3
2017-08-27 21.00Lagd 4
2017-10-08 18.32Lagd 3
2017-11-22 22.25Lagd 4
2019-01-23 14.02Lagd 3

π