Anonymt förslagsställande

En möjlighet att vara anonym när man lägger förslag. Antingen som en speciell funktion som döljer förslagets avsändare för vanliga användare, alternativt genom att man kan skapa anonyma delegater som människor kan dölja sin riktiga identitet bakom.

Att kunna dölja ett förslags ursprung bidrar ytterligare till att fokusera på sakfrågor snarare än att se till personer och grupperingar.
Omröstning Prioritering av GOV utveckling
Område GOV Programmering
Typ Alternativ
Skapat av Jonas Liljegren
2014-11-03 20.45
Röstberättigade84
Röster 81 (96.4%)
Direkta röster 79 (94.0%)
Plats 14 since 2020-11-28 11.24
First place 0 (0.0%)
Promoting 11 (13.1%)
Neutral 60 (71.4%)
Demoting 10 (11.9%)
Avslutas Inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Mobil-app Bo Wennström Thomas Larsson nils.sjoqvist 
2 Utveckla delegeringen Jonas Liljegren Johan Palmaer 
3 Kommentarer och diskussioner
3 Förbättra notifieringarna
4 För och motargument Mikael Nordfors 
5 Kategorisering / taggning
6 Automatisk import av omröstningar från kommun/riksdag Thimmy Bågfelt 
7 Gemensam utveckling av omröstningsförslag Magnus Gustavsson 
8 Underlätta för andra att delta i GOVs utveckling
8 Sökfunktion
9 Tidsbegränsa delegering och röst
10 Möjlighet att bifoga fil
11 Signera resultat av omröstning
12 Skilj på olika typer av utfall vid resultat av omröstning
13 Delegera till grupp
13 Möjlighet att stryka alternativ från priolistor
14 Anonymt förslagsställande

History

2014-11-03 20.45Lagd 1
2014-11-03 20.49Lagd 2
2014-11-03 21.01Lagd 4
2014-11-03 21.57Lagd 6
2014-11-03 22.15Lagd 5
2014-11-04 01.23Lagd 6
2014-11-04 05.29Lagd 7
2014-11-04 08.27Lagd 6
2014-11-04 16.01Lagd 7
2014-11-04 16.50Lagd 5
2014-11-04 18.46Lagd 6
2014-11-04 22.03Lagd 7
2014-11-05 13.11Lagd 2
2014-11-06 19.38Lagd 7
2014-11-07 20.40Lagd 6
2014-11-08 10.45Lagd 8
2014-11-09 14.21Lagd 12
2014-11-09 19.42Lagd 10
2014-11-09 21.50Lagd 9
2014-11-10 21.29Lagd 10
2014-11-11 03.41Lagd 9
2014-11-11 22.02Lagd 8
2014-11-12 14.27Lagd 9
2014-11-16 12.11Lagd 7
2014-11-19 16.57Lagd 9
2014-11-25 20.03Lagd 8
2014-11-26 10.26Lagd 9
2014-12-05 15.32Lagd 8
2014-12-05 15.32Lagd 4
2014-12-14 15.25Lagd 9
2015-01-14 14.14Lagd 11
2015-01-17 17.41Lagd 10
2015-02-03 23.26Lagd 11
2015-04-11 11.41Lagd 10
2015-04-12 10.27Lagd 11
2015-05-05 01.10Lagd 12
2015-07-01 00.03Lagd 10
2015-07-01 10.14Lagd 9
2015-07-25 16.42Lagd 10
2015-08-01 23.16Lagd 12
2015-08-17 08.24Lagd 11
2015-09-27 21.30Lagd 10
2015-09-30 22.29Lagd 11
2015-10-15 16.29Lagd 10
2015-11-16 10.48Lagd 11
2015-11-24 06.45Lagd 12
2016-03-30 19.18Lagd 11
2016-06-07 20.12Lagd 12
2016-12-12 17.31Lagd 11
2017-02-12 14.12Lagd 12
2017-07-14 19.57Lagd 10
2017-08-27 21.00Lagd 12
2017-10-08 18.32Lagd 11
2017-11-22 22.25Lagd 12
2018-06-02 15.11Lagd 11
2018-06-02 15.13Lagd 12
2018-06-19 23.11Lagd 13
2018-08-09 14.51Lagd 14
2018-08-21 19.53Lagd 12
2018-08-22 15.48Lagd 13
2018-08-23 12.25Lagd 14
2018-09-05 11.48Lagd 13
2018-09-30 17.17Lagd 14
2018-11-23 09.56Lagd 13
2019-01-12 11.15Lagd 15
2019-01-14 14.55Lagd 16
2019-04-13 10.21Lagd 17
2019-06-27 22.16Lagd 15
2019-11-13 09.01Lagd 16
2019-11-18 10.07Lagd 15
2019-11-30 06.40Lagd 16
2020-11-28 11.24Lagd 14

π