Förbättra notifieringarna

Snyggare och mer informativa brev vid notifiering om händelse i GOV.
Eventuellt i HTML.

Välj att få eller inte få:
* Notifiera vid nytt alternativ
* Notifiera vid ny röst
* Notifiera vid ändrad förstaplacering
* Notifiera vid aktivitet för delegater
* Notifiera när delegater tycker olika
Omröstning Prioritering av GOV utveckling
Område GOV Programmering
Typ Alternativ
Skapat av Jonas Liljegren
2014-11-03 20.47
Röstberättigade80
Röster 77 (96.2%)
Direkta röster 75 (93.8%)
Plats 4 since 2019-02-06 15.34
First place 3 (3.8%)
Promoting 27 (33.8%)
Neutral 49 (61.2%)
Demoting 1 (1.2%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Mobil-app nils.sjoqvist Thomas Larsson Bo Wennström 
2 Utveckla delegeringen Jonas Liljegren Johan Palmaer 
3 Kommentarer och diskussioner
4 Förbättra notifieringarna
5 För och motargument Mikael Nordfors 
6 Kategorisering / taggning
7 Automatisk import av omröstningar från kommun/riksdag
8 Gemensam utveckling av omröstningsförslag Magnus Gustavsson 
9 Underlätta för andra att delta i GOVs utveckling
10 Sökfunktion
11 Tidsbegränsa delegering och röst
12 Skilj på olika typer av utfall vid resultat av omröstning
13 Möjlighet att bifoga fil
14 Signera resultat av omröstning
15 Möjlighet att stryka alternativ från priolistor
15 Delegera till grupp
16 Anonymt förslagsställande

History

2014-11-03 20.47Lagd 1
2014-11-03 20.49Lagd 2
2014-11-03 21.01Lagd 4
2014-11-03 21.57Lagd 6
2014-11-03 22.15Lagd 5
2014-11-04 01.23Lagd 6
2014-11-04 05.29Lagd 7
2014-11-04 16.01Lagd 8
2014-11-04 16.50Lagd 7
2014-11-04 18.46Lagd 8
2014-11-04 21.24Lagd 7
2014-11-04 22.03Lagd 9
2014-11-05 13.11Lagd 6
2014-11-06 19.38Lagd 8
2014-11-07 20.40Lagd 7
2014-11-08 10.45Lagd 6
2014-11-11 03.41Lagd 5
2014-11-11 22.02Lagd 6
2014-11-15 22.18Lagd 7
2014-11-16 12.11Lagd 8
2014-11-19 16.57Lagd 7
2014-11-25 20.03Lagd 5
2014-11-26 10.26Lagd 6
2014-12-05 15.32Lagd 5
2014-12-05 15.32Lagd 7
2014-12-14 15.25Lagd 6
2015-02-03 23.26Lagd 7
2015-04-11 11.41Lagd 6
2015-06-18 14.43Lagd 5
2015-07-01 00.03Lagd 4
2015-08-01 23.16Lagd 6
2015-08-17 08.24Lagd 5
2015-09-27 21.30Lagd 4
2015-09-30 18.39Lagd 3
2016-06-03 10.23Lagd 4
2016-12-02 16.39Lagd 3
2017-01-29 23.19Lagd 4
2017-03-03 09.38Lagd 5
2017-07-14 19.57Lagd 4
2017-08-27 21.00Lagd 3
2019-02-06 15.34Lagd 4

π