Förbättra notifieringarna

Snyggare och mer informativa brev vid notifiering om händelse i GOV.
Eventuellt i HTML.

Välj att få eller inte få:
* Notifiera vid nytt alternativ
* Notifiera vid ny röst
* Notifiera vid ändrad förstaplacering
* Notifiera vid aktivitet för delegater
* Notifiera när delegater tycker olika
Omröstning Prioritering av GOV utveckling
Område GOV Programmering
Typ Alternativ
Skapat av Jonas Liljegren
2014-11-03 20.47
Röstberättigade77
Röster 74 (96.1%)
Direkta röster 72 (93.5%)
Plats 4 since 2019-02-06 15.34
First place 3 (3.9%)
Promoting 26 (33.8%)
Neutral 47 (61.0%)
Demoting 1 (1.3%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Mobil-app Bo Wennström Thomas Larsson nils.sjoqvist 
2 Utveckla delegeringen Jonas Liljegren Johan Palmaer 
3 Kommentarer och diskussioner
4 Förbättra notifieringarna
5 För och motargument Mikael Nordfors 
6 Kategorisering / taggning
7 Automatisk import av omröstningar från kommun/riksdag
8 Gemensam utveckling av omröstningsförslag Magnus Gustavsson 
9 Underlätta för andra att delta i GOVs utveckling
10 Sökfunktion
11 Tidsbegränsa delegering och röst
11 Skilj på olika typer av utfall vid resultat av omröstning
12 Möjlighet att bifoga fil
13 Signera resultat av omröstning
14 Möjlighet att stryka alternativ från priolistor
14 Delegera till grupp
15 Anonymt förslagsställande

History

2014-11-03 20.47Lagd 1
2014-11-03 20.49Lagd 2
2014-11-03 21.01Lagd 4
2014-11-03 21.57Lagd 6
2014-11-03 22.15Lagd 5
2014-11-04 01.23Lagd 6
2014-11-04 05.29Lagd 7
2014-11-04 16.01Lagd 8
2014-11-04 16.50Lagd 7
2014-11-04 18.46Lagd 8
2014-11-04 21.24Lagd 7
2014-11-04 22.03Lagd 9
2014-11-05 13.11Lagd 6
2014-11-06 19.38Lagd 8
2014-11-07 20.40Lagd 7
2014-11-08 10.45Lagd 6
2014-11-11 03.41Lagd 5
2014-11-11 22.02Lagd 6
2014-11-15 22.18Lagd 7
2014-11-16 12.11Lagd 8
2014-11-19 16.57Lagd 7
2014-11-25 20.03Lagd 5
2014-11-26 10.26Lagd 6
2014-12-05 15.32Lagd 5
2014-12-05 15.32Lagd 7
2014-12-14 15.25Lagd 6
2015-02-03 23.26Lagd 7
2015-04-11 11.41Lagd 6
2015-06-18 14.43Lagd 5
2015-07-01 00.03Lagd 4
2015-08-01 23.16Lagd 6
2015-08-17 08.24Lagd 5
2015-09-27 21.30Lagd 4
2015-09-30 18.39Lagd 3
2016-06-03 10.23Lagd 4
2016-12-02 16.39Lagd 3
2017-01-29 23.19Lagd 4
2017-03-03 09.38Lagd 5
2017-07-14 19.57Lagd 4
2017-08-27 21.00Lagd 3
2019-02-06 15.34Lagd 4

π