Mikael Nordfors

Den här omröstningen avslutades 2020-12-23 16.19.
Jag grundade det första partiet med flytande demokrati på programmet, Direjktpartiet 1993 och producerade den första programvaran för flytande demokrati, Vivarto NetConference Plus 1999. Jag var också med och grundade Demoex 2001. Den 18/12 kommer min bok Demosokrati - Spartacus 2.0, 2020-talerts slavuppror ut. Jag har haft tal om flytande demokrati på Trafalgar square i London inför 35 000 åhörare och pratat om demosokrati och flytande demokrati på youtube videos som visats > 200 000 gånger. Vi håller nu på att utverckla en ny programvara för flytande demokrati som kommer att släppas i början på januari tillsammans med Loke Hagberg och Emilio Müller i vår firma , Kunlabori Ekonomisk Förening, som har stadgar baserade på flytande demokrati. Ni får nog svårt att hitta någon annan som har mer meriter på detta område än jag.
Omröstning Val av partistyrelse 2021
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Mikael Nordfors
2020-12-10 07.17
Röstberättigade311
Röster 25 (8.0%)
Direkta röster 17 (5.5%)
Plats 7 since 2020-12-23 09.40
First place 9 (2.9%)
Promoting 10 (3.2%)
Neutral 5 (1.6%)
Demoting 10 (3.2%)
Avslutning Jan Isefalk

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Jan Isefalk Thomas Larsson 
2 Thomas Larsson
2 Simon Nilsson | styrelseledamot uDD
3 Kikki Levemark
4 Max Björk
5 Carl Hashmi
6 Ann-Charlotte Johansson
7 Mikael Nordfors Bo Wennström Mikael Nordfors 

History

2020-12-10 07.17Lagd 2
2020-12-10 07.17Lagd 1
2020-12-14 08.43Lagd 2
2020-12-14 19.27Lagd 1
2020-12-16 20.10Lagd 2
2020-12-16 22.05Lagd 1
2020-12-21 20.18Lagd 2
2020-12-22 01.11Lagd 8
2020-12-22 19.56Lagd 6
2020-12-22 23.10Lagd 7
2020-12-22 23.10Lagd 5
2020-12-22 23.10Lagd 8
2020-12-22 23.12Lagd 6
2020-12-22 23.18Lagd 8
2020-12-23 09.40Lagd 7

π