Gemensam utveckling av omröstningsförslag

Verktyg för att underlätta gemensamt deltagande vid utvecklandet av omröstningsförslag innan omröstning påbörjas, med bland annat syftet att göra diskussioner om förslag mer sakliga och konstruktiva. Kontinuerlig opinion om förslaget. Strukturerad hantering av olika justeringsförslag till ändringar. Hantera olika versioner av omröstningsförslaget med möjlighet att tydligt kunna se vilka förändringar som gjorts i varje ny version.
Eventuellt med stöd för standarder så som Akoma Ntoso för hur formella dokument hanteras.

Omröstning Prioritering av GOV utveckling
Område GOV Programmering
Typ Alternativ
Skapat av Jonas Liljegren
2014-11-08 20.17
Röstberättigade84
Röster 77 (91.7%)
Direkta röster 75 (89.3%)
Plats 7 since 2020-11-28 11.24
First place 2 (2.4%)
Promoting 22 (26.2%)
Neutral 54 (64.3%)
Demoting 1 (1.2%)
Avslutas Inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Mobil-app Bo Wennström Thomas Larsson nils.sjoqvist 
2 Utveckla delegeringen Jonas Liljegren Johan Palmaer 
3 Förbättra notifieringarna
3 Kommentarer och diskussioner
4 För och motargument Mikael Nordfors 
5 Kategorisering / taggning
6 Automatisk import av omröstningar från kommun/riksdag Thimmy Bågfelt 
7 Gemensam utveckling av omröstningsförslag Magnus Gustavsson 
8 Underlätta för andra att delta i GOVs utveckling
8 Sökfunktion
9 Tidsbegränsa delegering och röst
10 Möjlighet att bifoga fil
11 Signera resultat av omröstning
12 Skilj på olika typer av utfall vid resultat av omröstning
13 Delegera till grupp
13 Möjlighet att stryka alternativ från priolistor
14 Anonymt förslagsställande

History

2014-11-08 20.17Lagd 13
2014-11-08 20.20Lagd 12
2014-11-09 14.21Lagd 11
2014-11-09 19.42Lagd 9
2014-11-09 21.50Lagd 8
2014-11-10 21.29Lagd 9
2014-11-11 03.41Lagd 7
2014-11-11 22.02Lagd 11
2014-11-12 14.27Lagd 7
2014-11-15 22.18Lagd 13
2014-11-16 12.11Lagd 12
2014-11-19 16.57Lagd 13
2014-11-25 20.03Lagd 12
2014-11-26 10.26Lagd 15
2014-12-01 23.05Lagd 13
2014-12-05 15.32Lagd 12
2014-12-05 15.32Lagd 13
2014-12-08 20.11Lagd 14
2014-12-14 15.25Lagd 15
2014-12-20 15.43Lagd 14
2014-12-25 09.07Lagd 13
2015-01-14 14.14Lagd 14
2015-01-17 17.41Lagd 13
2015-02-03 23.26Lagd 14
2015-04-11 11.41Lagd 13
2015-04-12 10.27Lagd 9
2015-05-05 01.10Lagd 10
2015-06-18 14.43Lagd 8
2015-07-01 00.03Lagd 7
2015-07-01 10.14Lagd 11
2015-07-25 16.42Lagd 8
2015-08-01 23.16Lagd 7
2015-08-17 08.24Lagd 6
2015-08-27 21.46Lagd 9
2015-09-27 21.30Lagd 8
2015-09-30 22.29Lagd 9
2015-10-15 16.29Lagd 8
2015-11-16 10.48Lagd 9
2016-03-30 19.18Lagd 7
2016-06-03 10.23Lagd 8
2016-06-07 20.12Lagd 9
2016-07-02 00.06Lagd 8
2016-12-12 17.31Lagd 6
2017-07-14 19.57Lagd 5
2017-08-27 21.00Lagd 6
2017-10-08 18.32Lagd 5
2018-04-05 20.53Lagd 6
2018-06-19 23.11Lagd 5
2018-08-09 14.51Lagd 6
2018-08-23 12.25Lagd 8
2018-08-24 18.44Lagd 6
2018-09-01 12.52Lagd 8
2018-09-18 20.27Lagd 6
2018-10-02 06.41Lagd 8
2018-10-09 14.03Lagd 6
2019-01-12 11.15Lagd 8
2019-01-23 14.02Lagd 7
2019-02-06 15.34Lagd 8
2020-11-28 11.24Lagd 7

π