Gemensam utveckling av omröstningsförslag

Verktyg för att underlätta gemensamt deltagande vid utvecklandet av omröstningsförslag innan omröstning påbörjas, med bland annat syftet att göra diskussioner om förslag mer sakliga och konstruktiva. Kontinuerlig opinion om förslaget. Strukturerad hantering av olika justeringsförslag till ändringar. Hantera olika versioner av omröstningsförslaget med möjlighet att tydligt kunna se vilka förändringar som gjorts i varje ny version.
Eventuellt med stöd för standarder så som Akoma Ntoso för hur formella dokument hanteras.

Omröstning Prioritering av GOV utveckling
Område GOV Programmering
Typ Alternativ
Skapat av Jonas Liljegren
2014-11-08 20.17
Röstberättigade83
Röster 76 (91.6%)
Direkta röster 74 (89.2%)
Plats 8 since 2019-02-06 15.34
First place 2 (2.4%)
Promoting 23 (27.7%)
Neutral 53 (63.9%)
Demoting 0 (0.0%)
Avslutas Inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Mobil-app Bo Wennström Thomas Larsson nils.sjoqvist 
2 Utveckla delegeringen Jonas Liljegren Johan Palmaer 
3 Kommentarer och diskussioner
4 Förbättra notifieringarna
5 För och motargument Mikael Nordfors 
6 Kategorisering / taggning
7 Automatisk import av omröstningar från kommun/riksdag Thimmy Bågfelt 
8 Gemensam utveckling av omröstningsförslag Magnus Gustavsson 
9 Underlätta för andra att delta i GOVs utveckling
10 Sökfunktion
11 Tidsbegränsa delegering och röst
12 Skilj på olika typer av utfall vid resultat av omröstning
13 Möjlighet att bifoga fil
14 Signera resultat av omröstning
15 Möjlighet att stryka alternativ från priolistor
15 Delegera till grupp
16 Anonymt förslagsställande

History

2014-11-08 20.17Lagd 13
2014-11-08 20.20Lagd 12
2014-11-09 14.21Lagd 11
2014-11-09 19.42Lagd 9
2014-11-09 21.50Lagd 8
2014-11-10 21.29Lagd 9
2014-11-11 03.41Lagd 7
2014-11-11 22.02Lagd 11
2014-11-12 14.27Lagd 7
2014-11-15 22.18Lagd 13
2014-11-16 12.11Lagd 12
2014-11-19 16.57Lagd 13
2014-11-25 20.03Lagd 12
2014-11-26 10.26Lagd 15
2014-12-01 23.05Lagd 13
2014-12-05 15.32Lagd 12
2014-12-05 15.32Lagd 13
2014-12-08 20.11Lagd 14
2014-12-14 15.25Lagd 15
2014-12-20 15.43Lagd 14
2014-12-25 09.07Lagd 13
2015-01-14 14.14Lagd 14
2015-01-17 17.41Lagd 13
2015-02-03 23.26Lagd 14
2015-04-11 11.41Lagd 13
2015-04-12 10.27Lagd 9
2015-05-05 01.10Lagd 10
2015-06-18 14.43Lagd 8
2015-07-01 00.03Lagd 7
2015-07-01 10.14Lagd 11
2015-07-25 16.42Lagd 8
2015-08-01 23.16Lagd 7
2015-08-17 08.24Lagd 6
2015-08-27 21.46Lagd 9
2015-09-27 21.30Lagd 8
2015-09-30 22.29Lagd 9
2015-10-15 16.29Lagd 8
2015-11-16 10.48Lagd 9
2016-03-30 19.18Lagd 7
2016-06-03 10.23Lagd 8
2016-06-07 20.12Lagd 9
2016-07-02 00.06Lagd 8
2016-12-12 17.31Lagd 6
2017-07-14 19.57Lagd 5
2017-08-27 21.00Lagd 6
2017-10-08 18.32Lagd 5
2018-04-05 20.53Lagd 6
2018-06-19 23.11Lagd 5
2018-08-09 14.51Lagd 6
2018-08-23 12.25Lagd 8
2018-08-24 18.44Lagd 6
2018-09-01 12.52Lagd 8
2018-09-18 20.27Lagd 6
2018-10-02 06.41Lagd 8
2018-10-09 14.03Lagd 6
2019-01-12 11.15Lagd 8
2019-01-23 14.02Lagd 7
2019-02-06 15.34Lagd 8

π