AJOURNERING

Den här omröstningen avslutades 2014-11-24 20.34.
Mötet kan ajournera sig i en t.ex. en månad. Det ger mera tid för möten och framförallt faktainhämtning och kunskapsdelning gällande organisationer, stadgar, hur man motiverar människor, aktivism, ledarskap och andra modeller för att organisera kampanjande mm.
Omröstning 17/J: ORDNINGSFRÅGA (STADGAR - P...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Jennifer Black
2014-11-10 20.35
Röstberättigade311
Röster 57 (18.3%)
Direkta röster 50 (16.1%)
Plats 3 since 2014-11-23 16.35
First place 1 (0.3%)
Promoting 12 (3.9%)
Neutral 35 (11.3%)
Demoting 10 (3.2%)
Avslutning NORMALSTADGA + DIREKTDEMOKRATI

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 NORMALSTADGA + DIREKTDEMOKRATI Bo Wennström Thomas Larsson 
2 Avgör allt i GOV Jonas Liljegren Magnus Gustavsson 
3 AJOURNERING
4 Ajournera stadgar, få igång DD under tiden
5 AVSLAG AV ORDNINGSFRÅGA
6 Välj en styrelse som organiserar arbetet.
7 BORDLÄGGA Johan Palmaer 

History

2014-11-10 20.35Lagd 1
2014-11-10 20.37Lagd 2
2014-11-11 17.39Lagd 3
2014-11-11 21.18Lagd 4
2014-11-11 22.08Lagd 3
2014-11-12 00.31Lagd 2
2014-11-12 10.46Lagd 3
2014-11-12 16.48Lagd 2
2014-11-12 18.16Lagd 3
2014-11-15 00.06Lagd 4
2014-11-15 09.28Lagd 3
2014-11-16 12.06Lagd 4
2014-11-20 18.51Lagd 3
2014-11-22 18.57Lagd 5
2014-11-23 16.35Lagd 3

π