AVSLAG AV ORDNINGSFRÅGA

Den här omröstningen avslutades 2014-11-24 20.34.
Jag anser att vi bör avslå denna ordningsfråga.
Omröstning 17/J: ORDNINGSFRÅGA (STADGAR - P...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Jennifer Black
2014-11-10 20.36
Röstberättigade312
Röster 57 (18.3%)
Direkta röster 50 (16.0%)
Plats 5 since 2014-11-23 21.55
First place 6 (1.9%)
Promoting 14 (4.5%)
Neutral 27 (8.7%)
Demoting 16 (5.1%)
Avslutning NORMALSTADGA + DIREKTDEMOKRATI

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 NORMALSTADGA + DIREKTDEMOKRATI Bo Wennström Thomas Larsson 
2 Avgör allt i GOV Jonas Liljegren Magnus Gustavsson 
3 AJOURNERING
4 Ajournera stadgar, få igång DD under tiden
5 AVSLAG AV ORDNINGSFRÅGA
6 Välj en styrelse som organiserar arbetet.
7 BORDLÄGGA Johan Palmaer 

History

2014-11-10 20.36Lagd 1
2014-11-10 20.37Lagd 3
2014-11-10 20.40Lagd 4
2014-11-10 20.55Lagd 3
2014-11-10 21.17Lagd 4
2014-11-11 09.27Lagd 5
2014-11-11 10.16Lagd 4
2014-11-11 12.31Lagd 5
2014-11-11 21.18Lagd 6
2014-11-11 22.08Lagd 5
2014-11-12 00.43Lagd 6
2014-11-12 09.42Lagd 5
2014-11-12 10.46Lagd 6
2014-11-12 18.16Lagd 5
2014-11-12 22.09Lagd 6
2014-11-13 12.40Lagd 5
2014-11-15 00.06Lagd 6
2014-11-15 14.34Lagd 5
2014-11-15 14.36Lagd 6
2014-11-15 23.11Lagd 5
2014-11-16 12.06Lagd 6
2014-11-20 13.38Lagd 7
2014-11-20 18.51Lagd 5
2014-11-21 11.27Lagd 4
2014-11-22 18.57Lagd 3
2014-11-23 16.35Lagd 4
2014-11-23 21.55Lagd 5

π