Välj en styrelse som organiserar arbetet.

Den här omröstningen avslutades 2014-11-24 20.34.
Att enligt årsmötets vilja tillsätta en styrelse genom omröstning.
Denna styrelse får då ett folkvalt mandat att organisera partiarbetets viktigaste prioritering - att ta fram stadgar.
Omröstning 17/J: ORDNINGSFRÅGA (STADGAR - P...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Sebastian Näslund
2014-11-11 09.27
Röstberättigade311
Röster 44 (14.1%)
Direkta röster 37 (11.9%)
Plats 6 since 2014-11-23 21.55
First place 2 (0.6%)
Promoting 10 (3.2%)
Neutral 24 (7.7%)
Demoting 10 (3.2%)
Avslutning NORMALSTADGA + DIREKTDEMOKRATI

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 NORMALSTADGA + DIREKTDEMOKRATI Bo Wennström Thomas Larsson 
2 Avgör allt i GOV Jonas Liljegren Magnus Gustavsson 
3 AJOURNERING
4 Ajournera stadgar, få igång DD under tiden
5 AVSLAG AV ORDNINGSFRÅGA
6 Välj en styrelse som organiserar arbetet.
7 BORDLÄGGA Johan Palmaer 

History

2014-11-11 09.27Lagd 3
2014-11-11 10.16Lagd 2
2014-11-11 12.31Lagd 3
2014-11-11 16.06Lagd 2
2014-11-12 00.31Lagd 3
2014-11-12 00.43Lagd 4
2014-11-12 09.42Lagd 3
2014-11-12 10.46Lagd 4
2014-11-12 18.16Lagd 3
2014-11-12 22.09Lagd 4
2014-11-13 12.40Lagd 3
2014-11-15 09.28Lagd 4
2014-11-15 14.34Lagd 3
2014-11-15 14.36Lagd 4
2014-11-15 23.11Lagd 3
2014-11-20 18.51Lagd 6
2014-11-21 11.27Lagd 5
2014-11-22 18.57Lagd 4
2014-11-23 16.35Lagd 5
2014-11-23 21.55Lagd 6

π