Ajournera stadgar, få igång DD under tiden

Den här omröstningen avslutades 2014-11-24 20.34.
1. Ajournera allting som har med stadgar och organisation att göra.
2. Slutför övriga punkter i mötet.
3. Sammanställ och genomför alla ändringar i mötet.
4a. Få igång en styrelse.
4b.Få igång arbetsgrupper.
5. Nu tar vi oss an stadgar och organisation igen, eftersom mötet aldrig avslutades kan ändringar röstas igenom med enkel majoritet. Vi inleder med en diskussion och prioritetsröstar om alternativa metoder att ta oss an stadgarna och organisationen.
Omröstning 17/J: ORDNINGSFRÅGA (STADGAR - P...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Marcus Elghag
2014-11-20 13.38
Röstberättigade245
Röster 13 (5.3%)
Direkta röster 10 (4.1%)
Plats 4 since 2014-11-23 16.35
First place 1 (0.4%)
Promoting 2 (0.8%)
Neutral 10 (4.1%)
Demoting 1 (0.4%)
Avslutning NORMALSTADGA + DIREKTDEMOKRATI

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 NORMALSTADGA + DIREKTDEMOKRATI Thomas Larsson 
2 Avgör allt i GOV Magnus Gustavsson 
3 AJOURNERING
4 Ajournera stadgar, få igång DD under tiden
5 AVSLAG AV ORDNINGSFRÅGA Joakim Sigvald 
6 Välj en styrelse som organiserar arbetet.
7 BORDLÄGGA Johan Palmaer 

History

2014-11-20 13.38Lagd 5
2014-11-20 18.51Lagd 4
2014-11-21 11.27Lagd 6
2014-11-23 16.35Lagd 4

π