Sebastian Näslund

Den här omröstningen avslutades 2014-12-25 11.39.
Sebastian Näslund (Sebastian.naslund@direktdemokraterna.se 2014-12-17 Under 2014 kommer Direktdemokraterna förhoppningsvis att ta slutlig form som parti i och med att det röstas om stadgar och hur organisationen ska se ut.

Mitt engagemang i DD bygger på att jag vill rösta och ha inflytande i flera lokala frågor i min kommun, men framför allt i stora samhällsavgörande frågor på riksnivå. Jag vill att DD kommer in i riksdagen och jag tror på flytande demokrati som en metod som kommer göra samhället bättre, inte bara rättvisare och mer demokratiskt, utan också bättre.

För att nå dit måste partiet vara effektivt, det måste kunna vinna över 250.000 röstandes förtroende.

Jag anser efter att varit i mitten arbetet med partiets bildande under 2014 att vi behöver en organisation som tar det bästa av många metoder. Vi behöver ledare, men vi behöver också transparens och medlemsinflytande. Vi behöver medarbetare som får utlopp för sin kompetens och inflytande över sitt eget arbete. Vi behöver utnyttja Sveriges månghundraåriga erfarenhet av föreningsverksamhet och hur föreningar styrts. Vi måste utnyttja internets alla fördelar och direktdemokratins styrka. Vi måste våga ha visioner, men samtidigt vara realistiska.

Jag kommer rösta på starka arbetsgrupper, som skickar representanter till en styrelse. Det blir en styrelse som består av aktiva personer. Jag kommer rösta för ett parti med mycket maktfördelning och många ansikten utåt - inte en partiledare. Jag kommer att rösta på förslag som ger medlemmarna rätt att när som helst ta kontroll över en fråga, men fram till att de gör det ska de som är aktiva ha stort mandat att agera och få saker gjort.

Jag kommer inte att tveka att rösta för lösningar där folk som inte bidrar eller motarbetar partiet och dess ambitioner att nå riskdagen - helt enkelt får stå åt sidan.

Jag tror på ledarskap och kompetens, men det förutsätter stor transparens och maktfördelning.

Jag är intresserad av att fokusera på kommunikation/marknadsföring och konkret arbeta med strategi och budskap. Jag har tidigare arbetat som "ordförande" för interimsstyrelsen och tar på mig sådana och liknande administrativa roller om jag och medlemmarna anser att jag behövs. I framtiden när jag vet mer om direktdemokrati och det politiska systemet avser jag be om medlemmarnas förtroende att bli talesperson.
Omröstning Val av två partisekreterare
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Peter Hjorthammar
2014-12-20 11.43
Röstberättigade303
Röster 45 (14.9%)
Direkta röster 40 (13.2%)
Plats 1 since 2014-12-20 14.20
First place 9 (3.0%)
Promoting 24 (7.9%)
Neutral 18 (5.9%)
Demoting 3 (1.0%)
Avslutning Peter Iwanek

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Peter Iwanek Johan Palmaer 
2 Sebastian Näslund
3 Lotte Johansson Bo Wennström Magnus Gustavsson 
4 Bo Wennström
5 Thomas Larsson
6 Jennifer Black Thomas Larsson 
7 Markus Blomberg
8 Joakim Sigvald
9 Anders Lönnfält
10 Ludvig Jansson

History

2014-12-20 11.43Lagd 1
2014-12-20 11.45Lagd 3
2014-12-20 11.47Lagd 2
2014-12-20 11.53Lagd 1
2014-12-20 12.01Lagd 2
2014-12-20 12.01Lagd 1
2014-12-20 12.01Lagd 2
2014-12-20 12.03Lagd 1
2014-12-20 12.08Lagd 2
2014-12-20 12.08Lagd 1
2014-12-20 14.20Lagd 2
2014-12-20 14.20Lagd 1

π