Jennifer Black

Den här omröstningen avslutades 2014-12-27 17.40.
En för mig mycket ärofylld nominering

Det finns endast en anledning till varför jag verkligen valt att anknyta mig till Direktdemokraterna. Jag tror på den kollektiva intelligensen samt styrkan hos varje enskild individ, att förändra, förbättra samt skapa den formen av demokrati som inte exkluderar någon.

Jag har arbetat politiskt i många år och haft förtroendeuppdrag inom bland annat Piratpartiet och Moderaterna. Jag såg snabbt att det saknades förståelse för den folkpolitiska plattformen och att den demokrati som utges existera, inte bekräftas hos den enskilda väljaren. Att välja var 4:e år och delegera sitt liv i andra människors händer honom den representativa demokratiska form vi har idag, är det verkligen så långt vi kan driva den demokratiska processen? I ren frustration skrev jag ett partiprogram men insåg snabbt att det parti jag suttit och planerat för att starta upp redan fanns i Direktdemokraterna och allt som partiet står för är något jag sökt efter redan sen barnsben, känslan att vara delaktig och en del av gemenskapen i att påverka. Den känslan som jag alltid känt, de drömmar jag haft och de projekt jag startat är numera en metafor för varje svensk medborgares åsikt. Politik påverkar allt och alla omkring oss och hur tråkigt det än kan verka så är det en grund för våra vardagliga liv där demokrati skall ligga som grund för politiken.

Jag kommer att rösta samt driva de åsikter och punkter som resulterar i ett växande parti som värnar om sina medlemmar, en stark organisatorisk grund med demokratisk värdegrund. När jag ser på Direktdemokraternas framtid så ser jag fokus på gemenskap och ett starkt inflytande bland medlemmarna. Det är viktigt att vi tar vara på vardera medborgares kunskap och kvalitéer. Därför kommer jag att rösta för starka arbetsgrupper och medlemsinflytande i alla frågor. Jag anser att vi tillsammans kan ta på oss rollen som partiledare och att vi därför inte skall specificera en enstaka person som högst beslutsfattande. Tillsammans kan vi växa och bygga grunden internt för den ideologi vi vill presentera externt i ett framtida arbete i riksdagen och med flytande demokrati sätter vi demokratin på sin yttersta spets.

Jag vill först och främst tacka Direktdemokraternas medlemmar för nomineringen till rollen som talesperson. Det är en mycket ärofylld uppgift som för mig innebär att främja partiets ansikte utåt ibland annat massmedia men även i andra sammanhang. Då jag brinner för Direktdemokrati och rätten att rösta i sakfrågor så ser jag detta som en möjlighet att göra en enorm skillnad, inte bara för partiet utan även för Sverige. Vi lever i en era där samhället ifrågasätts all mer och mer och där folket pekas ut som problemet istället för att inkluderas som en del av lösningen. Med mycket medievana och ett brinnande hjärta så glädjer det mig något enormt att jag nominerats till denna förtroendepost. Jag lovar att med största seriositet att företräda partiet och dess grundmål och ser fram emot ett fantastiskt år tillsammans med alla i Direktdemokraterna samt de som fortfarande finns att informera och övertyga. Min resa och personkampanj valet 2014 resulterade i över 300 personröster och det har jag ingen annan än folket att tacka för. Att få förtroende att vara med och skapa ett samhälle är för mig bland det vackraste en människa kan få.

Vi skapar våra liv, varför ska vi då inte kunna skapa våra förutsättningar? Följ med på en fantastisk resa för en demokratisk tillväxt med folkets röster som enda politiska ideologi och grund!. Tack för ditt förtroende. Nu kämpar vi för en starkt växande, demokratisk organisation. För ett samhälle med folkligt inflytande och politisk förståelse. Låt argumenten konkurrera, inte partierna!

Valtal 2014: https://www.youtube.com/watch?v=0dJkqFopt1c
Omröstning Val av talespersoner
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Peter Hjorthammar
2014-12-22 17.46
Röstberättigade312
Röster 61 (19.6%)
Direkta röster 46 (14.7%)
Plats 3 since 2014-12-26 19.58
First place 7 (2.2%)
Promoting 41 (13.1%)
Neutral 17 (5.4%)
Demoting 3 (1.0%)
Avslutning Per Norbäck

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Per Norbäck Jonas Liljegren 
1 Peter Iwanek
2 Jennifer Black Bo Wennström Thomas Larsson Johan Palmaer 
3 Lotte Johansson Magnus Gustavsson 
3 Thomas Larsson
4 Sebastian Näslund
5 Markus Blomberg
6 Bo Wennström
7 Hedy Mahmoudi
8 Erica Johansson
9 Magnus Gustavsson
10 Anders Lönnfält
11 Joakim Sigvald
12 Christopher ”Dalle” Dahlberg
13 Francia Elena Quiñones González
14 Roxina Möller
15 Gunilla Ljungberg Werkelin
16 Hannah Backman

History

2014-12-22 17.46Lagd 1
2014-12-22 18.02Lagd 2
2014-12-22 18.11Lagd 1
2014-12-26 19.58Lagd 3

π