Magnus Gustavsson

Den här omröstningen avslutades 2014-12-27 17.40.
49 år, Ingenjör inom fordons- och energibranschen. Har arbetat med många olika områden inom fordonskonstruktion som motor, säkerhet, kylning etc. Övertygad direktdemokrat sedan 2003 då jag på 20 minuters genomläsning av det som skulle bli partiet ADs partiprogram, insåg att jag hittat en lösning på mina och samhällets problem!

Jag anser det visat utom allt tvivel att den representativa demokratin har kommit till vägs ände, och att det allra mesta av de problem vi ser idag, från ekonomi, krig, resurser och miljöförstöring, är en nära direkt konsekvens av det representativa systemet som större delen av världens länder använder.

Och när jag inser att det faktiskt finns ett sätt att eliminera både härskarteknik, storhetsvansinne, inkompetens och korruption, genom att byta ut den representativa demokratin mot en direkt av folket kontrollerad demokrati, ja då är det för mig den enda vägen vi kan välja om vi bryr oss om framtiden det minsta lilla.

Det är inte för mig svårt alls att bygga en vision om hur medborgare i Sverige och i resten av världen med modern teknik kommer att kunna samarbeta istället för att motarbeta, och tillsammans skapa långt mycket mer långsiktiga och genomtänkta strategier och förslag till utveckling av samhället, än vad som är möjligt och ens troligt inom dagens hårt styrda ideologier. Istället för sak, strider politiker och deras väljare idag för benhårda krav som har sitt ursprung i trångsynta ideologier med stora skygglappar. Ett förslag från annat håll än den egna "fållan" ska alltid kritiseras och med alla till buds stående medel motarbetas, även om det kan skilja mycket lite mellan de egna förslagen som man samtidigt så kraftfullt omhuldar.

Världen kan bättre, och vi i Sverige också!

Dock behöver tills vidare ett antal förtroendeposter tillsättas inom DD för att det interna arbetet ska gå framåt, har medlemmarna bestämt och jag finner det då som min skyldighet att ställa upp och försöka bidra med de erfarenheter och kompetenser jag kan.

Väljer du mig till någon förtroendepost inom DD, eller som delegat inom ett eller flera områden så lovar jag att motivera mina ställningstaganden, redovisa hur jag tänker rösta i god tid innan omröstningens avslut i GOV, och vara tillgänglig för dialog.
Omröstning Val av talespersoner
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Peter Hjorthammar
2014-12-22 17.46
Röstberättigade311
Röster 61 (19.6%)
Direkta röster 46 (14.8%)
Plats 11 since 2014-12-26 21.40
First place 4 (1.3%)
Promoting 18 (5.8%)
Neutral 41 (13.2%)
Demoting 2 (0.6%)
Avslutning Per Norbäck

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Per Norbäck Jonas Liljegren 
1 Peter Iwanek
2 Jennifer Black Bo Wennström Thomas Larsson Johan Palmaer 
3 Lotte Johansson Magnus Gustavsson 
3 Thomas Larsson
4 Sebastian Näslund
5 Markus Blomberg
6 Bo Wennström
7 Hedy Mahmoudi
8 Erica Johansson
9 Magnus Gustavsson
10 Anders Lönnfält
11 Joakim Sigvald
12 Christopher ”Dalle” Dahlberg
13 Francia Elena Quiñones González
14 Roxina Möller
15 Gunilla Ljungberg Werkelin
16 Hannah Backman

History

2014-12-22 17.46Lagd 1
2014-12-22 18.02Lagd 6
2014-12-22 18.05Lagd 8
2014-12-22 18.08Lagd 9
2014-12-22 18.11Lagd 8
2014-12-22 18.11Lagd 7
2014-12-22 18.13Lagd 10
2014-12-22 18.20Lagd 9
2014-12-22 18.30Lagd 8
2014-12-22 18.31Lagd 10
2014-12-22 18.33Lagd 12
2014-12-22 19.31Lagd 11
2014-12-22 19.58Lagd 12
2014-12-22 20.21Lagd 11
2014-12-23 06.45Lagd 10
2014-12-23 08.56Lagd 11
2014-12-23 10.25Lagd 10
2014-12-23 12.05Lagd 11
2014-12-24 13.46Lagd 10
2014-12-24 14.12Lagd 11
2014-12-25 11.44Lagd 10
2014-12-25 11.45Lagd 11
2014-12-25 13.07Lagd 10
2014-12-25 14.26Lagd 6
2014-12-25 15.43Lagd 10
2014-12-25 21.02Lagd 8
2014-12-25 21.28Lagd 7
2014-12-25 21.30Lagd 8
2014-12-26 10.29Lagd 9
2014-12-26 19.58Lagd 7
2014-12-26 21.40Lagd 11

π