Robert Wensman

Den här omröstningen avslutades 2015-01-01 11.33.
Omröstning Val av styrelse
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Peter Hjorthammar
2014-12-27 11.36
Röstberättigade312
Röster 52 (16.7%)
Direkta röster 39 (12.5%)
Plats 9 since 2015-01-01 10.50
First place 1 (0.3%)
Promoting 21 (6.7%)
Neutral 30 (9.6%)
Demoting 1 (0.3%)
Avslutning Jonas Liljegren

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Jonas Liljegren
2 Per Norbäck Jonas Liljegren 
3 Thomas Larsson Bo Wennström 
4 Robert Wensman Thomas Larsson 
5 Mats Goldberg
6 Jennifer Black
7 Lotte Johansson
8 Magnus Gustavsson
9 Joakim Sigvald
10 Peter Iwanek
11 Markus Blomberg
12 Christopher ”Dalle” Dahlberg
13 Lennart Hedman
14 Joackim Ohlsson
15 Anders Lönnfelt Magnus Gustavsson 
16 Bo Wennström
17 Ulf Bejerstrand
18 Erika Olofsdotter
19 Hannah Backman
20 Mats Pettersson
21 Tim Olson
22 Gunnar Bech
23 Leif Ahlin
24 Torsten Lindholm
25 Johan Liljegren
26 Ludvig Jansson
27 Ola Andersson
28 Jerker Antoni
29 Zeke Tastas

History

2014-12-27 11.36Lagd 1
2014-12-27 11.45Lagd 4
2014-12-27 11.49Lagd 11
2014-12-27 11.50Lagd 12
2014-12-27 11.58Lagd 14
2014-12-27 12.02Lagd 15
2014-12-27 12.07Lagd 14
2014-12-27 12.22Lagd 15
2014-12-27 12.24Lagd 18
2014-12-27 12.26Lagd 11
2014-12-27 12.39Lagd 10
2014-12-27 12.44Lagd 11
2014-12-27 12.46Lagd 12
2014-12-27 12.52Lagd 13
2014-12-27 13.14Lagd 14
2014-12-27 13.18Lagd 12
2014-12-27 13.44Lagd 14
2014-12-27 14.12Lagd 13
2014-12-27 16.23Lagd 14
2014-12-27 16.48Lagd 15
2014-12-27 19.44Lagd 14
2014-12-27 20.06Lagd 11
2014-12-27 20.07Lagd 17
2014-12-27 21.48Lagd 16
2014-12-27 22.22Lagd 15
2014-12-28 09.09Lagd 16
2014-12-28 11.07Lagd 15
2014-12-28 17.20Lagd 16
2014-12-28 18.20Lagd 17
2014-12-28 22.33Lagd 16
2014-12-28 22.35Lagd 15
2014-12-29 00.15Lagd 14
2014-12-29 11.35Lagd 15
2014-12-29 11.47Lagd 16
2014-12-29 11.51Lagd 15
2014-12-29 20.58Lagd 17
2014-12-30 11.41Lagd 14
2014-12-31 01.15Lagd 15
2014-12-31 01.17Lagd 14
2014-12-31 09.45Lagd 16
2014-12-31 12.50Lagd 11
2014-12-31 18.02Lagd 12
2014-12-31 18.09Lagd 8
2015-01-01 10.50Lagd 9

π