Magnus Gustavsson

Den här omröstningen avslutades 2015-01-01 11.33.
49 år, Ingenjör inom fordons- och energibranschen. Har arbetat med många olika områden inom fordonskonstruktion som motor, säkerhet, kylning etc. Övertygad direktdemokrat sedan 2003 då jag på 20 minuters genomläsning av det som skulle bli partiet ADs partiprogram, insåg att jag hittat en lösning på mina och samhällets problem!

Jag anser det visat utom allt tvivel att den representativa demokratin har kommit till vägs ände, och att det allra mesta av de problem vi ser idag, från ekonomi, krig, resurser och miljöförstöring, är en nära direkt konsekvens av det representativa systemet som större delen av världens länder använder.

Och när jag inser att det faktiskt finns ett sätt att eliminera både härskarteknik, storhetsvansinne, inkompetens och korruption, genom att byta ut den representativa demokratin mot en direkt av folket kontrollerad demokrati, ja då är det för mig den enda vägen vi kan välja om vi bryr oss om framtiden det minsta lilla.

Det är inte för mig svårt alls att bygga en vision om hur medborgare i Sverige och i resten av världen med modern teknik kommer att kunna samarbeta istället för att motarbeta, och tillsammans skapa långt mycket mer långsiktiga och genomtänkta strategier och förslag till utveckling av samhället, än vad som är möjligt och ens troligt inom dagens hårt styrda ideologier. Istället för sak, strider politiker och deras väljare idag för benhårda krav som har sitt ursprung i trångsynta ideologier med stora skygglappar. Ett förslag från annat håll än den egna "fållan" ska alltid kritiseras och med alla till buds stående medel motarbetas, även om det kan skilja mycket lite mellan de egna förslagen som man samtidigt så kraftfullt omhuldar.

Världen kan bättre, och vi i Sverige också!

Dock behöver tills vidare ett antal förtroendeposter tillsättas inom DD för att det interna arbetet ska gå framåt, har medlemmarna bestämt och jag finner det då som min skyldighet att ställa upp och försöka bidra med de erfarenheter och kompetenser jag kan.

Väljer du mig till någon förtroendepost inom DD, eller som delegat inom ett eller flera områden så lovar jag att motivera mina ställningstaganden, redovisa hur jag tänker rösta i god tid innan omröstningens avslut i GOV, och vara tillgänglig för dialog.
Omröstning Val av styrelse
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Peter Hjorthammar
2014-12-27 11.38
Röstberättigade311
Röster 51 (16.4%)
Direkta röster 38 (12.2%)
Plats 12 since 2015-01-01 10.50
First place 0 (0.0%)
Promoting 25 (8.0%)
Neutral 24 (7.7%)
Demoting 2 (0.6%)
Avslutning Jonas Liljegren

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Jonas Liljegren
2 Per Norbäck Jonas Liljegren 
3 Thomas Larsson Bo Wennström 
4 Robert Wensman Thomas Larsson 
5 Mats Goldberg
6 Jennifer Black
7 Lotte Johansson
8 Magnus Gustavsson
9 Joakim Sigvald
10 Peter Iwanek
11 Markus Blomberg
12 Christopher ”Dalle” Dahlberg
13 Lennart Hedman
14 Joackim Ohlsson
15 Anders Lönnfelt Magnus Gustavsson 
16 Bo Wennström
17 Ulf Bejerstrand
18 Erika Olofsdotter
19 Hannah Backman
20 Mats Pettersson
21 Tim Olson
22 Gunnar Bech
23 Leif Ahlin
24 Torsten Lindholm
25 Johan Liljegren
26 Ludvig Jansson
27 Ola Andersson
28 Jerker Antoni
29 Zeke Tastas

History

2014-12-27 11.38Lagd 1
2014-12-27 11.45Lagd 2
2014-12-27 11.49Lagd 14
2014-12-27 11.50Lagd 11
2014-12-27 11.58Lagd 12
2014-12-27 12.07Lagd 14
2014-12-27 12.22Lagd 15
2014-12-27 12.24Lagd 13
2014-12-27 12.26Lagd 14
2014-12-27 12.46Lagd 15
2014-12-27 12.52Lagd 12
2014-12-27 13.08Lagd 9
2014-12-27 13.14Lagd 11
2014-12-27 13.18Lagd 9
2014-12-27 13.44Lagd 13
2014-12-27 14.12Lagd 15
2014-12-27 16.23Lagd 8
2014-12-27 16.48Lagd 9
2014-12-27 19.44Lagd 8
2014-12-27 20.06Lagd 9
2014-12-27 21.48Lagd 8
2014-12-28 11.07Lagd 6
2014-12-28 16.16Lagd 8
2014-12-28 17.20Lagd 9
2014-12-28 22.33Lagd 8
2014-12-29 00.15Lagd 5
2014-12-29 11.35Lagd 6
2014-12-29 11.47Lagd 7
2014-12-29 11.51Lagd 6
2014-12-30 11.41Lagd 4
2014-12-31 01.15Lagd 6
2014-12-31 01.17Lagd 4
2014-12-31 09.45Lagd 7
2014-12-31 12.50Lagd 6
2014-12-31 18.02Lagd 7
2014-12-31 18.09Lagd 11
2015-01-01 10.50Lagd 12

π