Lotte Johansson

Den här omröstningen avslutades 2015-01-01 11.33.
Jag vill jobba för att vi alla ska ges mer inflytande i de frågor som så starkt påverkar vår vardag. För det krävs mötesplatser och forum för diskussion över generationsgränser samt att man den dag man är röstberättigad till 100 % hanterar de demokratiska verktyg som redan finns, inte som nu där över 90 % av befolkningen inte vet hur man påverkar politiska beslut.

Är van att debattera både skriftligt och muntligt.

I TV4 Almedalen:
Youtube

I kommunfullmäktige:
Youtube

Lite av det jag skrivit:
1. pr-gor-att-fler-hors-eller-hot-mot-demokratin
2. transparent-medborgarbudget-forutsattning-for-medbestammande
3. medborgardialog-pa-natet-bade-enkelt-och-svart
4. dialogverktyg-ett-system-for-undersokning
5. monetar-reform-i-schweiz
6. direktdemokratiska-verktyg
Omröstning Val av styrelse
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Peter Hjorthammar
2014-12-27 11.39
Röstberättigade312
Röster 51 (16.3%)
Direkta röster 38 (12.2%)
Plats 11 since 2015-01-01 10.50
First place 3 (1.0%)
Promoting 26 (8.3%)
Neutral 20 (6.4%)
Demoting 5 (1.6%)
Avslutning Jonas Liljegren

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Jonas Liljegren
2 Per Norbäck Jonas Liljegren 
3 Thomas Larsson Bo Wennström 
4 Robert Wensman Thomas Larsson 
5 Mats Goldberg
6 Jennifer Black
7 Lotte Johansson
8 Magnus Gustavsson
9 Joakim Sigvald
10 Peter Iwanek
11 Markus Blomberg
12 Christopher ”Dalle” Dahlberg
13 Lennart Hedman
14 Joackim Ohlsson
15 Anders Lönnfelt Magnus Gustavsson 
16 Bo Wennström
17 Ulf Bejerstrand
18 Erika Olofsdotter
19 Hannah Backman
20 Mats Pettersson
21 Tim Olson
22 Gunnar Bech
23 Leif Ahlin
24 Torsten Lindholm
25 Johan Liljegren
26 Ludvig Jansson
27 Ola Andersson
28 Jerker Antoni
29 Zeke Tastas

History

2014-12-27 11.39Lagd 1
2014-12-27 11.45Lagd 4
2014-12-27 11.49Lagd 9
2014-12-27 11.51Lagd 10
2014-12-27 12.39Lagd 8
2014-12-27 12.44Lagd 10
2014-12-27 13.08Lagd 11
2014-12-27 13.14Lagd 13
2014-12-27 13.18Lagd 11
2014-12-27 13.44Lagd 12
2014-12-27 14.12Lagd 4
2014-12-27 16.23Lagd 5
2014-12-27 20.06Lagd 6
2014-12-27 21.48Lagd 5
2014-12-27 22.32Lagd 13
2014-12-28 09.09Lagd 15
2014-12-28 11.07Lagd 14
2014-12-28 17.20Lagd 15
2014-12-28 18.20Lagd 16
2014-12-28 22.33Lagd 15
2014-12-28 22.35Lagd 14
2014-12-29 00.15Lagd 13
2014-12-29 11.35Lagd 14
2014-12-29 11.47Lagd 15
2014-12-29 11.51Lagd 14
2014-12-29 20.58Lagd 16
2014-12-30 11.41Lagd 13
2014-12-31 01.15Lagd 14
2014-12-31 01.17Lagd 13
2014-12-31 09.45Lagd 15
2014-12-31 12.50Lagd 5
2014-12-31 18.09Lagd 10
2015-01-01 10.50Lagd 11

π