Gunnar Bech

Den här omröstningen avslutades 2015-01-01 11.33.
Omröstning Val av styrelse
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Peter Hjorthammar
2014-12-27 11.40
Röstberättigade311
Röster 51 (16.4%)
Direkta röster 38 (12.2%)
Plats 22 since 2015-01-01 10.50
First place 0 (0.0%)
Promoting 17 (5.5%)
Neutral 30 (9.6%)
Demoting 4 (1.3%)
Avslutning Jonas Liljegren

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Jonas Liljegren
2 Per Norbäck Jonas Liljegren 
3 Thomas Larsson Bo Wennström 
4 Robert Wensman Thomas Larsson 
5 Mats Goldberg
6 Jennifer Black
7 Lotte Johansson
8 Magnus Gustavsson
9 Joakim Sigvald
10 Peter Iwanek
11 Markus Blomberg
12 Christopher ”Dalle” Dahlberg
13 Lennart Hedman
14 Joackim Ohlsson
15 Anders Lönnfelt Magnus Gustavsson 
16 Bo Wennström
17 Ulf Bejerstrand
18 Erika Olofsdotter
19 Hannah Backman
20 Mats Pettersson
21 Tim Olson
22 Gunnar Bech
23 Leif Ahlin
24 Torsten Lindholm
25 Johan Liljegren
26 Ludvig Jansson
27 Ola Andersson
28 Jerker Antoni
29 Zeke Tastas

History

2014-12-27 11.40Lagd 1
2014-12-27 11.45Lagd 4
2014-12-27 11.51Lagd 6
2014-12-27 12.39Lagd 4
2014-12-27 12.44Lagd 5
2014-12-27 12.52Lagd 6
2014-12-27 12.53Lagd 7
2014-12-27 13.14Lagd 9
2014-12-27 13.18Lagd 6
2014-12-27 13.44Lagd 9
2014-12-27 14.12Lagd 10
2014-12-27 16.23Lagd 11
2014-12-27 16.48Lagd 12
2014-12-27 19.44Lagd 11
2014-12-27 20.06Lagd 15
2014-12-27 20.07Lagd 14
2014-12-27 21.48Lagd 13
2014-12-27 22.22Lagd 12
2014-12-27 22.32Lagd 10
2014-12-28 09.09Lagd 12
2014-12-28 11.07Lagd 11
2014-12-28 17.20Lagd 12
2014-12-28 18.20Lagd 13
2014-12-28 22.33Lagd 12
2014-12-28 22.35Lagd 11
2014-12-29 00.15Lagd 10
2014-12-29 11.35Lagd 11
2014-12-29 11.47Lagd 12
2014-12-29 11.51Lagd 11
2014-12-29 20.58Lagd 13
2014-12-30 11.41Lagd 10
2014-12-31 01.15Lagd 11
2014-12-31 01.17Lagd 10
2014-12-31 09.45Lagd 12
2014-12-31 12.50Lagd 13
2014-12-31 18.02Lagd 14
2014-12-31 18.09Lagd 22
2014-12-31 19.13Lagd 21
2014-12-31 19.14Lagd 22
2014-12-31 19.16Lagd 21
2015-01-01 10.50Lagd 22

π